Veelgestelde vragen

Waarom heeft een boom een inspectie nodig?

Om uw boom gezond te houden is het raadzaam met regelmaat de boom te beoordelen. Hierdoor zijn kleine zaken sneller inzichtelijk waardoor er op tijd ingegrepen kan worden als het gaat om ziekten en aantastingen. Ook vanuit het juridische oogpunt is het goed dit aantoonbaar te hebben middels een rapportage. Of dat er een actie nodig is welke uitgevoerd dient te worden.

Is een boomcontrole verplicht?

Ja en nee. Als boom eigenaar bent u verantwoordelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door uw boom. Geen inspectie of onderhoud kan dan gezien worden als nalatigheid, wat strafbaar is. Wanneer er niks gebeurd zal er niet gevraagd worden naar bewijslast, in die hoedanigheid dus niet verplicht. Wanneer er wel wat gebeurd, moet het aantoonbaar zijn dat je er alles aan hebt gedaan dit te voorkomen wat een inspectie eigenlijk weer verplicht maakt. Lees meer over deze zorgplicht

Wie mag deze boomcontrole uitvoeren?

Het gaat in deze situaties vaak om aantoonbare deskundigheid. Voor de rapportage maar ook om gebreken goed te plaatsen ten opzichte van de boom en de situatie is het goed te kijken naar bedrijven met de volgende certificaten: European Treeworker met de combinatie Boomveiligheidscontroleur en European Treetechnicians.

Heeft elke boom onderhoud nodig, moet een boom gesnoeid worden?

Vanuit de boom zelf gezien is onderhoud niet nodig. De boom groeit  en sterft af, voor deze cyclus hoeft een mens niet in te grijpen. Door de mens gecreëerde omstandigheden heeft hier verandering in aangebracht, niet dat alle bomen dan onderhoud nodig hebben. Een boom die vrijuit kan groeien en waar niemand onder door loopt hoeft dus niet gesnoeid te worden. Ook dit kan beoordeeld worden door de boomadviseur.

Kan de boomadviseur de geadviseerde maatregelen ook uitvoeren?

De boomadviseur is niet ingericht om uitvoerende werkzaamheden op te pakken, wel is er veel ervaring waardoor het juiste advies gegeven kan worden. Daarnaast beschikt de boomadviseur over een uitgebreid netwerk specialisten welke zijn in te zetten voor deze maatregelen.

Wat kan ik allemaal met de rapportage van de boominspectie?

De rapportage is allereerst bedoeld om de technische staat van de boom te bepalen en dossieropbouw voor de aantoonbaarheid van de inspecties. Daarnaast kan het advies van de rapportage gebruikt worden maatregelen in offerte aan te vragen bij gecertificeerde boomverzorgers. In sommige situaties wenst een gemeente een rapportage om toestemming te geven voor de maatregelen. Denk hierbij dan aan bomen die zijn opgenomen op een lijst van waardevolle of monumentale bomen.

Voor wie is deze boominspectie bedoeld?

In eerste instantie is deze inspectie bedoeld voor (particuliere) boomeigenaren met 1 tot 6 bomen. Natuurlijk kunt u als stichting of verenging hier ook gebruik van maken

Ik heb meer dan 6 bomen, waarom kan ik dan niet bij de boomadviseur terecht?

De tijdsinspanning en opbouw van de rapportage veranderd bij meerdere bomen. Met de uitgebreide diensten van GT Bomen is hier een passende offerte voor aan te vragen.

Ik heb minder dan 6 bomen maar op meerdere locaties, hoe vraag ik de inspectie aan?

Neem contact op met de boomadviseur via de contactpagina voor een passende offerte in uw situatie.

Mijn buren en ik liggen niet op 1 lijn wat betreft een aantal bomen, kunnen wij ook samen de aanvraag doen?

Het blijft het beste om er samen uit te komen, de inspectie gaat in principe niet in op situaties tussen buren maar voornamelijk over boomveiligheid. Als dit de vraag is kan dit prima. Wanneer er meer speelt is het wijs de vraag neer te leggen bij GT Bomen

Ik zie paddenstoelen op of onder mijn boom! Wat moet ik nu doen?

Zwammen zijn een indicatie dat er wat mis is. Dit is niet in alle gevallen gevaarlijk. Wel is het raadzaam de boom te laten inspecteren. Hierbij wordt gekeken naar de soort zwam, de locatie van de zwam en de boomsoort. Hieruit wordt dan door de boomadviseur een advies gegeven.